Liên hệ: 0901936064 ( Thúy)
Địa chỉ : 225 Văn Tiến Dũng – Đà Nẵng